• HR
Rezervacija

O nama

Misija

Promoviramo prirodan i zdrav način života.

U svijetlu programa dugoročnog razvoja težimo k vođenju uspješnog poslovanja, postizanju međunarodne konkurentnosti i ostvarivanju želja naših gostiju.  Prirodne ljepote, raznovrsna ponuda hotela te radišni, obrazovani i kreativni ljudi koji su spremni suočiti se s novim izazovima predstavljaju naše prednosti u odnosu na konkurente.

Uprava

Voditeljica turističkog odjela tvrtke Unior d.d.:
Barbara Soršak, Email: barbara.sorsak@unitur.eu  

Tehnički direktor:
Aleš Slapar, Email: ales.slapar@unitur.eu  

Voditelj hotela i ugostiteljstva Termi Zreče: 
Mateja Vidnar Stiplošek, Email: mateja.vidnar-stiplosek@unitur.eu  

Voditelj hotela i ugostiteljstva Rogla:
Robert Kejžar, Email: robert.kejzar@unitur.eu

Voditelj prodaje:
Simona Kalan, Email: simona.kalan@unitur.eu

Marketing i odnosi s javnošću:
Tina Tinta Kovačič, Email: tina.tinta-kovacic@unitur.eu

Ksenija Primc, Email: ksenija.primc@unitur.eu

 

Kartica poduzeća

Poslovna adresa: Unior Kovaška industrija d.d.
Zreče
Adresa: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče
Porez broj: SI72461721
Matični broj: 5042437
Račun: SI56 0510 0801 4163 544
SWIFT: ABANSI2X
Faks: +386 (0)3 576 24 46
Organizacijska jedinica: Program Turizem
Adresa: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Tel.:
- recepcija Rogla
- recepcija Terme Zreče
- tajništvo
+386 (0)3 757 71 00;
+386 (0)3 757 60 00;
+386 (0)3 757 61 51
Faks: +386 (0)3 576 24 46
Email: turizem@unitur.eu