• SI
Rezervacija

Sklad za naravo Pohorje

Glede na to, da Unitur črpa svoj navdih za razvoj ravno iz naravnih danosti ter v njih, zaradi uvajanja izboljšav po željah in potrebah sodobnega turista, posega v naravno okolje, se zdi ustanovitev Sklada, ki bo spoštoval naravna in kulturne vrednote Pohorja ter posvetil svoj čas in prizadevanja varovanju narave in osveščanju, logična posledica, saj težimo k razvoju t.i. odgovornega turizma, ki že v svoji osnovi posveča največjo pozornost ravno ohranjanju naravne dediščine.

Strokovna podpora prisojnih inštitucij, kakršen je Zavod republike Slovenije za varstvo narave, vključenost lokalne skupnosti oz. Občine Zreče ter seveda odgovornost turističnega gospodarstva oz. delniške družbe Unior s podjetjem Unitur kot največjim ponudnikov turističnih storitev v destinaciji, dajejo zagotovilo navduševala in navdihovala tako goste in obiskovalce kot tudi domačine.

Podjetje Unitur tako omogoča dotok sredstev za delovanje sklada tudi od prodaje določenih storitev, ki najbolj posegajo v naravo. Tako se vsako pomlad v Sklad steče jo sredstva od prodaje smučarskih vozovnic in tekaških kart, in sicer 1 cent od vsake dnevne smučarske vozovnice in 10% od vsake tekaške karte. Tovrstna in druga sredstva, ki se stekajo v Sklad za naravo Pohorje, so namenjena izvajanju akcij, projektov in aktivnosti s področja ohranjanja narave.

Sklad za naravo Pohorje, ustanovljen leta 2009, je v času delovanja zabeležil rezultate, ki  spodbujajo k nadaljevanju in nadgradnji sodelovanja vseh.

Podpisniki dogovora Unitur, Zavod republike Slovenije za varstvo narave in Občina Zreče tako nadaljujejo sodelovanje na pri ohranjanju narave, naravovarstvenem osveščanju in trajnostnem odnosu do narave na širšem območju Pohorja ter so pripravljeni zavzemati se za trajnostni in sonaravni razvoj Pohorja.

Unitur se zavezuje, da nadaljuje z vodenjem dela posebne komisije Sklada za naravo Pohorje, ZRSVN sodeluje s strokovnim znanjem s področja ohranjanja narave, svetovanjem ter poznavanjem zakonodaje pri izvajanju akcij in projektov, ki izhajajo iz Sklada, medtem ko Občina Zreče, s prostorsko politiko, podpira trajnostni in sonaravni razvoj Pohorja ter finančno in strokovno podpira delovanje Sklada.

Med najvidnejše dosežke sodijo opredelitev celostne grafične podobe, postavitev informacijskih in označevalnih tabel, ureditev informativne sobe v Hotelu Planja na Rogli, organizacija Poletnega raziskovalnega tabora na Rogli, fotonatečaj »Narava Pohorja skozi letne čase« ter izdelava koledarjev in razglednic z nagrajenimi fotografijami in še marsikaj.

Skozi večino aktivnosti Sklada se uresničuje tudi eden primarnih ciljev, to je izobraževanje in osveščanje mladih.

Ustanovitelji Sklada si prizadevajo, da bi se v prihodnost k sporazumu pristopala tudi druga podjetja in inštitucije, ki delujejo na območju Pohorja, s čemer bi zagotovili varovanje naravnih vrednot tega lepega, velikokrat še neodkritega, dela Slovenije.