• SI
Rezervacija

Pravilnik o zasebnosti

Vizija zasebnosti

Pravica do zasebnosti je ena izmed temeljnih človekovih pravic. V družbi UNITUR d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato bomo vaše osebne podatke zbirali in obdelovali v skladu z veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je omogočen in dovoljen samo zaposlenim pooblaščenim osebam in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in skladno z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij. 

Zagotavljamo vam, da so osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, varni, saj je to naš glavni cilj.


Predstavitev upravljalca

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, matična številka: 8085498000, ki se ukvarja z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva, ponujamo pa vam tudi različne vrste specialističnih zdravstvenih dejavnosti in zdraviliško zdravljenje. Prav tako smo tudi upravljavec smučišča Rogla.  

V tej politiki zasebnosti pojasnjujemo, katere osebne podatke zbiramo, zakaj in kako jih obdelujemo, ter vas seznanjamo z vašimi pravicami.

Kje pridobivamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko se identificirate pri koriščenju naših storitev oz. pri nakupu, nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolnite katere koli vnosne obrazce, naročite naše storitve, ko uporabljate našo spletno stran in njene funkcije ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke. 

Na nekaterih lokacijah ali delih lokacij izvajamo videonadzor območij in prostorov, o čemer je na sami lokaciji oziroma pred prostorom navedeno obvestilo.

Zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, lahko najdete zapisanih tukaj (spletna povezava do informacij o piškotkih).

Katere vaše osebne podatke zbiramo in za kakšen namen ter na kakšni podlagi

Vaše ime, priimek in kontaktni podatki (naslov, e-naslov, telefon)

Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Pripravo ponudb in sklenitev pogodbe;
Komuniciranje neposredno z vami v zvezi z nakupi naših storitev in povpraševanji, ki jih prejmemo od vas ter za pošiljanje računov, s katerimi vam zaračunamo opravljene storitve.
Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami – vam pošljemo ponudbo, potrditev ponudbe, naročen izdelek (npr. darilni bon, smučarsko vozovnico) in vas kontaktiramo za vse zadeve, povezane z izvedbo nakupa ali koriščenja storitev. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Pošiljanje e-sporočila pred in po bivanju. Da vas spomnimo na rezervirano namestitev in vas pred prihodom seznanimo s podrobnostmi rezervacije, po bivanju pa preverimo, če ste bili z izvedeno storitvijo zadovoljni. Pravna podlaga je zakoniti interes upravljavca, da gostom omogočimo popolno storitev, da vam predstavimo druge storitve, ki jih lahko koristite med svojim bivanjem ter da se ustrezno odzovemo v primerih, če z našimi storitvami ne boste zadovoljni - 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.[Mr1]
Pošiljanje pošte in e-pošte s podatki o ugodnostih, posebnih ponudbah in vabilih k sodelovanju v nagradnih igrah Da ste lahko na tekočem z našo ponudbo. Pošto in e-pošto skladno z veljavno zakonodajo občasno pošiljamo vsem obstoječim strankam, Uporabo vaših podatkov v ta namen imate možnost kadar koli zavrniti. Te podatke vam pošiljamo zgolj v primeru, če ste nam za do podali vašo privolitev, zato je pravna podlaga za obdelavo točka 6/1(a) člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Pošiljanje pošte in e-pošte z vabilom na ambulantno rehabilitacijo oziroma specialistično ambulantno obravnavo v Termah Zreče. Da lahko izvajamo zakonske obveznosti, ki nam jih nalaga Zakon o pacientovih pravicah (uvrstitev na čakalni seznam, vodenje čakalnega seznama, pravica do enakopravnega dostopa in zdravstvene obravnave, primerna in kakovostna zdravstvena obravnava… Pravna podlaga je torej Zakon o pacientovih pravicah v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatek o vašem datumu in kraju rojstva, ime in priimek, spol, državljanstvo, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta

Uporabljamo za: Zakaj? Na kateri pravni podlagi?
Prijavo začasnega bivališča v primeru bivanja pri nas, vodenje knjige gostov in poročanje o gostih in nočitvah. Prav tako navedene podatke uporabljamo za vodenje zbirke podatkov o utopitvah v naših bazenih in evidence nesreč na naših smučiščih. Da lahko izvajamo zakonsko obvezno dnevno poročanje o gostih in prenočitvah na AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), vodenje knjige gostov in prijavo začasnega prebivališča v primeru vašega bivanja pri nas. Nadalje da lahko izvajamo našo zakonsko obveznost vodenje zbirke podatkov o utopitvah po Zakonu o varstvu pred utopitvami ter evidence nesreč na smučiščih po Zakonu o varnosti na smučiščih. Podlaga za obdelavo so torej navedeni zakoni v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatki o plačilu

To vključuje podatke o vaši kreditni kartici, v primeru, ko nam jih posredujete.

Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Ureditev plačil in povračil Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Prav tako moramo osebne podatke za potrebe računa hraniti zaradi Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in Zakona o davčnem postopku - 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Zgodovina vašega kontakta z nami

Vsebina tega, kar ste nam sporočili, npr. v telefonskem pogovoru (brez posnetkov telefonskih pogovorov), osebno našim zaposlenim ali v pisni komunikaciji.

Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Zagotavljanje optimalne storitve in podpore Da lahko izvedemo želene storitve, ker pričakujete od nas najboljše. Tako si npr. zabeležimo vaše želje glede tipa sobe, nadstropja, razgleda ali kakršnih koli drugih posebnih preferenc, pa tudi morebitne negativne izkušnje. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Vaše ocene, ki nam služijo pri izboljšanju naših storitev pa nadalje obdelujemo kot zakoniti interes (6/I(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Podatki o vaših rezervacijah, bivanjih in nakupih

Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Kompletno izvedbo koriščenja storitev ali nakupa Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami - vam zagotovimo ustrezno izvedbo naročenih storitev, dobavo pravega izdelka oz. zagotovimo izbrano bivanje pri nas. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Za reševanje reklamacij Da lahko preverimo okoliščine in podrobnosti navedb vaše reklamacije in jo učinkovito rešimo. Pravna podlaga sta Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov v povezavi s 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki od nas zahtevata, da ažurno in uspešno rešimo vse vaše pritožbe oziroma reklamacije.

Zdravstveni podatki (zlasti sledeči podatki: diagnoze, izvidi, terapije, vrsta zdravstvenega zavarovanja, številka zdravstvene kartice, osebni zdravnik, zdraviliški zdravnik)

To vključuje podatke, ki jih od vas pridobimo v okviru koriščenja zdravstvenih storitev in obravnav pri zdravstvenem osebju (zdraviliško zdravljenje, rehabilitacija, samoplačniški zdravniški pregledi, paketi zdravstvenih programov,…). Prav tako te podatke pridobimo v primeru, da ste bili udeleženi pri nesreči na našem smučišču in ste se ob tem poškodovali.

Te podatke obravnavamo kot posebno vrsto osebnih podatkov in jih skladno s tem hranimo z višjo zaščito.


Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Izvedbo zdravstvenih storitev in ustrezno obravnavo s strani zdravstvenega oseba. Za vodenje evidence nesreč na smučiščih. Da lahko zagotavljamo zdravstvene obravnave in storitve ter jih izvajamo z najvišjo možno mero profesionalnosti. Pravna podlaga za izvedbo zdravstvenih storitev je zakon (primarno Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravilih, Zakon o medicinskih pripomočkih, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in drugi zakoni (sekundarni), ki se nanašajo na zdravljenje – odvisno od vrste in načine zdravljenja, ter glede evidenc nesreč na smučiščih Zakon o varnosti na smučiščih, vse pa v zvezi s členom 6/I(c) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Pri zdravstvenih storitvah, ki so v celoti samoplačniške, je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov pogodba o izvedbi samoplačniške zdravstvene storitve-6/I(b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, pri čemer nas tudi v teh primerih glede hrambe pridobljenih osebnih podatkov zavezujejo zgoraj navedeni zakoni.

Podatki, ki jih pridobivamo z izvajanjem videonadzora (video posnetki, fotografija uporabnika smučarske vozovnice z datumom in časom fotografije)

Uporabljamo za: Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Hitro ukrepanje v primeru incidentov. Nasprotovanje in uveljavljanje pravnih zahtevkov. Videonadzorni sistemi nikoli niso nameščeni v sobah, sanitarijah, garderobah ali drugih podobnih prostorih. O obstoju videonadzornega sistema so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno videonadzorovano območje. Na obvestilu je tudi navedeno, kje pridobite dodatne informacije o izvajanju videonadzora na posamezni lokaciji (na primer o možnostih dostopa do posnetkov, koliko časa hranimo posnetke in podobno). Da lahko zagotavljamo varnost gostov, obiskovalcev in zaposlenih ter učinkovito varujemo njihovo in naše premoženje. Pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes upravljavca, njegovih zaposlenih in gostov (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).
Na našem smučišču na Rogli (smučarske in tekaške proge) se izvaja posebna vrsta video nadzora, in sicer na čitalcih smučarskih vozovnic, kjer ob zaznavi smučarske vozovnice čitalec posname fotografijo uporabnika smučarske vozovnice, ki stoji neposredno pred čitalcem in to fotografijo prikaže na ekranu, ki se nahaja v ločenem prostoru, namenjenemu izvajanju nadzora nad uporabo smučarskih vozovnic. Da preprečujemo zlorabe neprenosnih smučarskih vozovnic na način, da v istem dnevu oziroma (pri sezonskih kartah) v obdobju sezone neprenosno smučarsko vozovnico uporablja več oseb, še posebej pa se želi preprečiti preprodajo dnevnih smučarskih vozovnic, zaradi katere družbi UNITUR d.o.o. vsako sezono nastaja znatna gospodarska škoda. Pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes upravljavca (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Privolitev in preklic privolitve za prejemanje e-novic

E-novice vam pošiljamo samo v primeru, da ste na enem izmed naših obrazcev oziroma anket z nami delili vaš elektronski naslov in druge osebne podatke, oziroma ste vaš elektronski naslov prostovoljno posredovali v prijavi na e-novice, s čemer ste nam podali privolitev, da vam lahko na vaš elektronski naslov pošiljamo e-novice, ki vsebujejo informacije o novostih v ponudbi, popustih, akcijskih in posebnih ugodnostih ter aktualnih nagradnih igrah. 

Z vpisom vašega elektronskega naslova v obrazec na naši spletni strani se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo družba UNITUR d.o.o. obveščala o novostih v ponudbi, popustih, akcijskih in posebnih ugodnostih ter aktualnih nagradnih igrah.

Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-novic boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo le-tega in aktivacijo soglasja boste do preklica prijavljeni na e-novice družbe UNITUR d.o.o.

Vašo privolitev za prejemanje e-novic lahko kadarkoli prekličete na enak način, kot ga ste jo podali. Za preklic privolitve v prijavni obrazec na spletni strani ponovno vpišete svoj prijavni elektronski naslov in nanj prejmete potrditveno sporočilo. S potrditvijo prijavnega elektronskega naslova bo aktiviran preklic privolitve. Preklic privolitve lahko pošljete tudi na elektronski naslov gdpr@unitur.eu ali s klikom na gumb ODJAVA v e-novicah zahtevate od upravljavca osebnih podatkov trajno ali začasno prepoved uporabe vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Obdelava osebnih podatkov gostov zaradi preprečevanja nastanka škode in zaščite zaposlenih in drugih gostov

Obstajajo tudi izredni primeri kadar osebne podatke gostov hranimo in obdelujemo za zaščito lastnega zakonitega interesa do preprečevanja nastanka premoženjske škode in za zaščito zaposlenih in drugih gostov. Ti primeri so določeni po naslednjih kriterijih:

  • gostje, ki niso poravnali računa ob odhodu;
  • gostje, ki so uničili našo lastnino;
  • gostje, ki so bili agresivno nastrojeni do drugih gostov in osebja hotela.

V primeru neplačila računa se informacija o tem pri posamezniku evidentira v našem centralnem rezervacijskem sistemu, ob naslednjem obisku pa se od njega terja plačilo in se mu v primeru neplačila koriščenje namestitve zavrne, oziroma se neplačan znesek od gosta zahteva v sodnem postopku. Ti podatki so lahko posredovani tudi pristojnemu sodišču in policiji.

Podatki se hranijo do poplačila obveznosti, oziroma najdlje do zaključka morebitnega pravdnega, izvršilnega, prekrškovnega oziroma kazenskega postopka.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Želimo si zaslužiti in ohranjati vaše zaupanje, zato z vašimi podatki ravnamo z najvišjo možno skrbnostjo. Vaše osebne podatke načeloma obdelujejo le naši zaposleni, ki so zavezani k zaupnosti in jih redno izobražujemo in usposabljamo za varno ravnanje s podatki.

V nekaterih primerih pa vaše podatke v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo naši zunanji izvajalci. Z zunanjimi izvajalci vedno sklenemo ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero jih zavežemo k enaki ali višji stopnji varnosti vaših podatkov. Zunanji izvajalci vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene. Praviloma izbiramo zunanje izvajalce znotraj Evropske unije (EU). Kadar obdelavo osebnih podatkov izvaja izvajalec izven EU, poskrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe.

Zunanji izvajalci za nas izvajajo zlasti poštne storitve in zagotavljanje e-komunikacijskih orodij, zagotavljanje spletnih storitev in drugih storitev informacijske tehnologije za naše nemoteno poslovanje (gostovanje spletne strani, ponudniki profesionalnih hotelirskih informacijskih sistemov, spletne oglaševalske agencije, ipd.).

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to od nas zahteva zakon ali če nam to izrecno dovolite ali če tretjega pooblastite, da mu posredujemo vaše podatke.

Zaradi zakonske obveznosti nekatere podatke o vaši nočitvi posredujemo AJPES-u, na podlagi obrazložene pisne zahteve pa tudi drugim državnim organom, ki to od nas zahtevajo za potrebe vodenja konkretnih postopkov.

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države izven območja EU, razen podatkov slovenskega ponudnika CREATRIKS d.o.o., katerega strežnik za nudene storitve »v oblaku«, to je strežnik Amazon Web Services, Inc. se nahaja v ZDA. Na tem strežniku se shranjujejo izključno kratice imen in priimkov gostov nastanitvenih obratov in številke sob. Prav tako se v ZDA nahajajo tudi strežniki v primeru FOBBS (kjer je ponudnik storitev iz Hrvaške, naročnik storitve je UNITUR d.o.o., storitev pa je vezana na sistem ROS), kjer se pri storniranih storitvah podatki, kateri se sicer nahajajo na slovenskih strežnikih, prenesejo tudi na strežnike v ZDA. Ponudnik strežnika Amazon Web Services, Inc., ki se nahaja v ZDA, je zaveden na tako imenovanem »privacy shield«, to je na seznamu podjetij v ZDA, ki lahko poslujejo na tem področju z EU, ker njihovi varnostni standardi dosegajo EU standarde. 


Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od podlage, zaradi katere smo podatke obdelovali, in namena obdelave.

Večino vaših osebnih podatkov, zbranih z namenom koriščenja naših storitev oz. produktov, hranimo za obdobje trajanja poslovnega razmerja, temu pa prištejemo obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati pravne zahtevke v zvezi s poslovnim razmerjem (običajno je to obdobje 5 let, kot je splošni zastaralni rok po Obligacijskem zakoniku). Kadar so vaši podatki navedeni na izdanem računu, jih zaradi davčnih predpisov hranimo 10 let od izdaje računa.

Vaše podatke, ki jih moramo hraniti v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, hranimo eno leto od preteka zadnjega dne v letu odjave.

Podatki iz evidence nesreč na smučišču se hranijo deset let od dneva nesreče na smučišču.

Podatki iz zbirke podatkov o utopitvah se hranijo.

V primerih, ko ste nam podali izrecno privolitev za obdelavo, vaše osebne podatke hranimo v obdobju za katerega ste privolili v obdelavo vaših podatkov oziroma do vašega preklica privolitve.

V primerih zakonitega interesa osebne podatke, kjer je to možno, takoj anonimiziramo. Kadar to ni možno, pa vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko se izteče zakoniti namen.

Posnetke videonadzornih sistemov hranimo najdlje šest mesecev.

Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji (npr. 10 letni rok hrambe izdanih računov zavezancev za DDV).


Kako varujemo vaše osebne podatke

Močno si  prizadevamo za zagotovitev varnosti vaših osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. V ta namen smo v podjetju sprejeli poseben pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, s katerim smo seznanili vse naše zaposlene, kateri so morali podpisati tudi posebno pisno izjavo o seznanjenosti z vsebino predmetnega pravilnika, kateri predpisuje ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

E-novice vam družba UNITUR d. o. o. pošilja preko spletne aplikacije GDPR manager, ki zagotavlja popolno anonimizacijo osebnih podatkov prejemnikov e-novic in v skladu z načelom minimizacije omogoča dostop do osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam in zgolj na podlagi prejetih zahtevkov za popravek, dostop, omejitev, ugovor, prenos ali izbris osebnih podatkov. Spletna aplikacija GDPR manager zagotavlja popolno sledljivost pooblaščenih uporabnikov aplikacije (z geslom in uporabniškim imenom zaščiten dostop do aplikacije) ter avtomatsko evidentira dostop pooblaščenih uporabnikov do aplikacije in njihove aktivnosti znotraj aplikacije.

Vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo v elektronski obliki v okviru naših aplikacij, so zaščiteni z najvišjo možno stopnjo, ki preprečuje nepooblaščene zunanje vdore, ter z najvišjo možno anti-virusno zaščito ter požarnimi pregradami. Naše varnostne tehnologije se redno podvržene stalnemu in celovitemu posodabljanju ter preizkušanju.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Družba UNITUR d.o.o. je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, s katero lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, poveznih z vašimi osebnimi podatki in uresničevanjem vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 

Zahteve v zvezi z vašimi pravicami na področju varstva osebnih podatkov, pritožbe ali vprašanja s tega področja nam lahko posredujete na elektronski naslov gdpr@unitur.eu , po redni pošti na naslov UNITUR d. o. o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče ali osebno na navedenem naslovu.

Vir pridobivanja vaših osebnih podatkov

Vse vaše podatke, ki jih obdelujemo, smo pridobili neposredno od vas.

Vaše pravice

Imate pravico do vpogleda v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.

Imate pravico zahtevati popravek kakršnih koli napak pri svojih osebnih podatkih. Naša dolžnost je zagotavljati točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za kar si vselej. Kljub našim prizadevanjem pa se lahko zgodi, da so nekateri podatki, ki jih obdelujemo, netočni. Zavezujemo se, da bomo v tem primeru izpolnili vašo zahtevo za popravek podatkov. V kolikor ste ugotovili, da so vaši osebni podatki, s katerimi razpolagamo, netočni oz. nepopolni, imate pravico zahtevati, da se nepravilnosti popravijo oziroma dopolnijo.

Če pride do situaciji, ko bi med vami in nami prišlo do spora o točnosti vaših osebnih podatkov, ali o zakonitosti naše obdelave vaših osebnih podatkov, ali vašega nasprotovanja izbrisu vaših osebnih podatkov, imate pravico, da za obdobje, dokler se nastala sporna situacija ne razreši, obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo.

Imate pravico zahtevati, da vam vaše osebne podatke posredujemo, in sicer v CSV formatu ali drugi strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu, ki ga sami izberete (slednje le v primeru, da je to tehnično izvedljivo)-to pravico lahko uveljavljate le v primerih, ko ste nam osebne podatke posredovali z osebno privolitvijo ali preko pogodbe.

Prav tako imate pravico zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo, in sicer v primeru, da bi se izkazalo, da vaše osebne podatke obdelujemo nezakonito, oziroma ko ni več potrebe po obdelavi vaših osebnih podatkov. Če bi zahtevali izbris vaših osebnih podatkov v obdobju, ko jih nujno potrebujemo za sklenitev oz. izvajanje pogodbe, sklenjene z vami, v takšnem primeru pogodbe z vami ne bomo mogli skleniti oziroma realizirati. Ne smemo pa vaše zahteve za izbris izpolniti, če moramo podatke hraniti v skladu z zakonodajo.

Imate tudi pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar se ta izvaja za izpolnjevanje zakonitih interesov družbe UNITUR d.o.o. ali tretje osebe.

Vsakič, ko uveljavljate katero koli od pravic, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, ki nam omogočajo, da vas nedvoumno prepoznamo v zvezi z uveljavljanjem pravice (npr., če ste od nas zahtevali, da vam posredujemo podatke o vašem bivanju pri nas, vam bomo te podatke (če z njimi še razpolagamo) posredovali na vaš domači ali e-naslovi, ki ste nam ga posredovali ob bivanju. Če boste želeli prejeti podatke na kakšen drug naslov, vas bomo prosili, da se identificirate z osebnim dokumentom.

Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate le vi osebno, druga oseba v vašem imenu pa zgolj na podlagi vašega pisnega pooblastila.

V kolikor menite, da v zvezi z vašimi osebnimi podatki kakorkoli postopamo v nasprotju s predpisi s tega področja, imate kadarkoli pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Vaše naštete pravice lahko uveljavljate preko elektronske pošte na naslovu gdpr@unitur.eu , po redni pošti na naslov UNITUR d. o. o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče ali osebno na navedenem naslovu. Pritožbo pa lahko vložite na elektronski naslov dpo@ip-rs.si ali po redni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.


Veljavnost Politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 28.11.2022. Občasno jo lahko spremenimo, aktualno verzijo boste vedno našli na tej spletni strani in na sedežu družbe.